Vadība

Dainis Dominieks

Valdes priekšsēdētājs

+371 63768530

Jānis Paškausks

Valdes loceklis

+371 29445454

Indriķis Vēveris

Valdes loceklis, augkopības nozares vadītājs

+371 29417091

Iveta Ozoliņa-Paškauska

Korporatīvo attiecību vadītāja
 

+371 29418983

Andris Krastiņš

Piena lopkopības nozares vadītājs

+371 27888502

Andris Ramons

Enerģētikas nozares vadītājs

+371 29289372

.