PAZIŅOJUMS AS “AGROFIRMA TĒRVETE” AKCIONĀRIEM PAR AKCIJU APLIECĪBĀM

AS Agrofirma Tērvete informē, ka 2022. gada 29. jūnijā notika kārtējā akcionāru sapulce, par kuras norisi akcionāriem tika paziņots Komerclikumā noteiktā kārtībā. 

Akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums atteikties no akciju apliecībām un tās anulēt.

Akcionāram ir pienākums līdz 2022. gada 30. septembrim, ierodoties klātienē, iesniegt AS Agrofirma Tērvete valdei tā rīcībā esošo akciju apliecību un aktualizēt akcionāru reģistrā ierakstāmos datus par akcionāru:

  1. vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi),

  2. adresi, kurā tas sasniedzams;

  3. elektroniskā pasta adresi;

  4. tālruņa numuru;

  5. bankas konta numuru.

Pēc 2022. gada 30. septembra akcijas tiks uzskatītas par bezīpašnieka mantu un pārgājušām AS Agrofirma Tērvete īpašumā, ja:

  1. akcionārs nav AS Agrofirma Tērvete valdei iesniedzis akciju apliecību;

  2. akcionārs nav AS Agrofirma Tērvete valdei iesniedzis prasītās (identificējošās) ziņas akcionāru;

  3. akcionārs jau ilgstoši (vismaz desmit gadus) nav izmantojis savas akcionāra tiesības un veicis statūtos noteiktos pienākumus.

Saziņai lūdzu izmantot e-pasta adresi agrofirma@tervete.lv, adresi: “Tišas”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730, tālruni (+371) 637 68530.

AS Agrofirma Tērvete valde

Agrolats