Visos laikos Tērvetes auglīgā zeme ir piesaistījusi stiprus un uzņēmīgus cilvēkus

AS „Agrofirma Tērvete” šodien ir moderns daudznozaru lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmums ar lielu pieredzi un vēsturisko mantojumu kopš 1947. gada. Uzņēmums ir piedzīvojis dažādus laikus un dažādas valsts sistēmas.

Mīlestība pret savu zemi un gudra saimniekošana ļāva uzņēmumam izdzīvot, augt un attīstīties.

Rūpēs par apkārtējās vides ekoloģiju un efektīvu resursu izmantošanu, uzņēmuma saimnieciskā darbība tiek veidota kā noslēgta cikla lauksaimnieciskā ražošana.


Misija, vīzija, vērtības


Kas mūs vieno?

Mūsdienīga un atbildīga lauksaimnieciskā ražošana, kā rezultātā tiek kopta Latvijas zeme, radīti jauni produkti un jaunas vērtības.


Kur mēs virzāmies?

Mēs tiecamies uz to, lai AS „Agrofirma Tērvete” būtu labklājības un iedvesmas avots mums, mūsu ģimenēm, Latvijas sabiedrībai un arī nākamajām paaudzēm, jo patiesi laimīgi mēs esam mājās, savā zemē. Mūsu saknes ir te, un viss, ko iegūstam, ko ražojam, ir no mūsu pašu zemes nācis!


Mūsu vērtības

Atbildība – Mēs cienām to, kas mums ir uzticēts un veicam savu darbu kvalitatīvi.
Attīstība – Mēs apgūstam jaunas zināšanas un ieviešam tās dzīvē.
Ilgtermiņa domāšana – Mēs rūpējamies par resursu un vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Prieks radīt un rūpēties – Darbs mums ir ne tikai pienākums, bet arī prieka un gandarījuma avots.


Uzņēmumu veido četras nozares

“Agrofirma Tērvete” lepojas būt daļa no Agrolats Grupas, kas šodien apvieno uzņēmumus ar vienādu izpratni, vērtībām un pieeju biznesa attīstībai, kā arī mērķi veidot ilgtspējīgu, savstarpēji atbalstošu uzņēmējdarbības vidi Latvijā un sniegt savu ieguldījumu kopējā tautsaimniecības attīstībā. 

Agrolats Grupas idejas pamatlicējs Vitauts Paškausks kā prioritāti vienmēr ir izvirzījis darbu Latvijas labā un Agrolats Grupas darbībā iedzīvinājis sev nozīmīgas vērtības, kas laika gaitā kļuvušas neatņemamas visu partneru uzņēmumu ikdienā, taja skaitā “Agrofirmā Tērvete”, kur darbinieki strādā atbilstoši šīm vērtībām un, balstoties uz tām, pieņem lēmumus uzņēmuma ilgtspējīgā attīstībā.

190

nodarbinām vidēji
190 darbinieku

3200 ha

apsaimniekojamā 
zemes platība

2600

uzturam vidēji 2600
govju lielu ganāmpulku

3200 MWh

ik gadu saražotā elektroenerģija