Nozīmīgs solis noticis AS “Agrofirma Tērvete” darbībā – uzņēmums sekmīgi izgājis sertifikācijas auditu, kā rezultātā saņemts REDcert sertifikāts, kas apliecina, ka AS “Agrofirma Tērvete” ražotā bioloģiskā sašķidrinātā dabasgāze jeb bioLNG ir biodegviela, kas pilnībā atbilst RED II direktīvas  (Renewable Energy Directive (2009/28/EC)) nostādnēm; vēl precīzāk – ir saskaņā ar REDcert EU sertifikācijas sistēmas prasībām, tajā skaitā nodrošinot SEG emisiju samazinājumu, sākotnējā posmā to uzrādot mīnus 107g CO2 ekv/MJ apmērā, neskaitot transportēšanu pie gala patērētāja.

Kā ziņots iepriekš, AS “Agrofirma Tērvete” 2024. gada sākumā gatavojas nodot ekspluatācijā Latvijā līdz šim pirmo sašķidrinātā biometāna (bioLNG) rūpnīcu ar uzstādīto sašķidrināšanas kapacitāti – 10 t bioLNG dienā. Paplašinoties uzņēmuma piena lopkopības nozarei, turpmākajos gados pārstrādājamais kūtsmēslu apjoms pārsniegs 160 000 tonnas gadā, saražojot atjaunojamo energoresursu – bioLNG –  Eiropas Savienības transporta sektora vajadzībām un aizstājot aptuveni 3 milj. litru fosilās dīzeļdegvielas gadā, tādējādi radot nozīmīgu globālo siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu – aptuveni 10 000 tonnas CO2 gadā.  

Saņemtais sertifikāts ir derīgs no 2023. gada 19. decembra līdz 2024. gada 18. decembrim.