Apbalvojumi

2021
Latvijas Zirgaudzētāju biedrības ‘’Goda diploms’’ par ieguldījumu Latvijas zirgaudzēšanas nozares attīstībā
2018
Latvijas Lauksaimniecības universitātes gada balva ‘’Uzņēmējs nākotnei 2018’’ par ieguldījumu lauksaimniecības pētniecībā un augstākajā izglītībā
2016
Zemgales Plānošanas reģiona atzinības raksts ‘’Gada uzņēmējs Zemgalē 2016’’ par ieguldījumu Tērvetes novada un Zemgales reģiona attīstībā
2015
Izdevniecības ‘’Dienas Bizness’’ atzinības raksts – TOP 500 EBITDA pelnītājs 2014
2009
Efektīvas Pārvaldības Gada Balva 2009. gads – atzinības raksts par korporatīvās pārvaldes principu ievērošanu uzņēmumā un efektīvu pārmaiņu un finanšu vadību
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
Valsts ieņemumu dienesta Zemgales reģionālās iestādes atzinības raksti “Lielākajam nodokļu maksātājam par godprātīgu attieksmi un aktīvu līdzdalību valsts budžeta veidošanā”
2007
LR Zemkopības ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā Latvijā
2005
Zemkopības ministrija un Mārketinga padome piešķir akciju sabiedrībai „Kvalitātes karogu” par kvalitatīvu un augstvērtīgu produktu ražošanu.LR Valsts ieņēmumu dienesta Zemgales reģionālās iestādes ZELTA DIPLOMS A/S „Agrofirma Tērvete” par ilggadēju godprātīgu līdzdalību valsts un pašvaldības budžeta veidošanā, ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un darbinieku labklājības veicināšanā
1995, 1996, 2000, 2004
LR Zemkopības un Vides ministrijas konkursa “Sējējs” laureāta diplomi
2001
LR Zemkopības ministrijas diplomi par ieguldījumu piensaimniecības un zirgkopības attīstībā
2001
Latvijas Tirgotāju asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības konkursa “Latvijas labākais veikalnieks” laureāts
2001
LR atzinības raksts konkursā “Sakoptākais Latvijas pagasts” par augstu ražošanas kultūru, modernu tehnoloģiju ieviešanu, augstu un stabilu lauksaimnieciskās ražošanas līmeni, vides sakoptību, Latvijas tēla nešanu pasaulē”
1998
2001
Sudraba un bronzas medaļas starptautiskā alus izstādē “Riga Beer”