Augkopība

AS ”Agrofirma Tērvete”
atrodas Zemgales līdzenuma
dienvidu daļā

3200 ha

kopā apsaimniekotā zeme

Zeme ir mūsu lielākā bagātība, jo visauglīgākās augsnes atrodas tieši Zemgales līdzenumā, kur augsnes auglība ir virs 60 ballēm, bet atsevišķās vietās pat līdz 82 ballēm, tas ir gandrīz par 50% augstāka nekā citos valsts lauku rajonos. Pateicoties auglīgajām augsnēm, jau kopš seniem laikiem Zemgale ir dēvēta par Latvijas labības klēti.

Šodien AS ‘’Agrofirma Tērvete’’ apsaimnieko 3200 ha zemes Zemgales līdzenuma dienvidu daļā. Zemes izmantošana kultūraugu audzēšanai tiek balstīta uz augu maiņu un augseku principa ievērošanu, kas pilnīgāk ļauj izmantot augsnes potenciālo auglību, to atjaunot un saglabāt vidi saudzējošu ražošanu.

Augkopības nozarei uzņēmuma darbībā ir ļoti svarīga loma. Tās uzdevums ir nodrošināt pārējās uzņēmuma nozares ar izejvielām:

  • lopkopības un zirgkopības nozares ar augstvērtīgu lopbarību, zālāju skābbarību
  • alus darītavu ar kvalitatīviem alus miežiem
  • biogāzes ražotni ar kukurūzas skābbarību

Aptuveni 90% no augkopības nozarē saražotā tiek izmantots uzņēmuma pašpatēriņam.

Profesionāla saimniekošana un zemes dāsnums sniedz labus rezultātus, taču, strauji attīstoties uzņēmumam un ražošanas apjomiem citās uzņēmuma nozarēs, pieaug pieprasījums pēc izejvielām.

Kooperācijas un sadarbības loma pieaug. Lai racionālāk izmantotu zemes un tehniskos resursus, uzņēmums sadarbojas ar ‘’uzņēmumiem SIA “Agrofirma Liepas” un SIA ‘’Kalnāji’’. Saimniecības kopā apsaimnieko vairāk kā 8000 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes.