Augkopība

Lauksaimniecības uzņēmums AS ”Agrofirma Tērvete” atrodas Zemgales līdzenuma dienvidu daļā.

Zeme ir mūsu lielākā bagātība, jo visauglīgākās augsnes atrodas tieši Zemgales līdzenumā, kur augsnes auglība ir virs 60 ballēm, bet atsevišķās vietās pat līdz 82 ballēm, tas ir gandrīz par 50% augstāka nekā citos valsts lauku rajonos. Pateicoties auglīgajām augsnēm, jau kopš seniem laikiem Zemgale ir dēvēta par Latvijas labības klēti.

Šodien AS „Agrofirma Tērvete” apsaimnieko 2972.25 ha zemes.
No tās lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 2756.25 ha, bet sējumi aizņem 2727 ha.

Augkopības nozarei uzņēmuma darbībā ir ļoti svarīga loma. Tās uzdevums ir nodrošināt pārējās uzņēmuma nozares ar izejvielām:

 • lopkopības un zirgkopības nozares ar augstvērtīgu lopbarību
 • alus darītavu ar kvalitatīviem alus miežiem
 • biogāzes ražotni ar skābbarību.

Profesionāla saimniekošana un zemes dāsnums sniedz labus rezultātus. Taču strauji attīstoties uzņēmumam un ražošanas apjomiem citās uzņēmuma nozarēs, pieaug pieprasījums pēc izejvielām. Kooperācijas un sadarbības loma pieaug. Lai racionālāk izmantotu zemes un tehniskos resursus 2012. gadā uzņēmums ir uzsācis sadarbību ar SIA „Agrolats” un ZS „Liepas”. Visas saimniecības kopā apsaimnieko 5000 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Zemes izmantošana kultūraugu audzēšanai tiek balstīta uz augu maiņu un augseku principa ievērošanu, kas pilnīgāk ļauj izmantot augsnes potenciālo auglību, to atjaunot un saglabāt vidi saudzējošu ražošanu.

Papildus izejvielu ražošanai, augkopības nozare veic:

 • pārtikas kviešu audzēšanu un realizāciju
 • rapša sēklu audzēšanu un realizāciju
 • graudaugu sēklu (ziemas kviešu, vasaras kviešu, vasaras miežu) audzēšanu un realizāciju.

Augkopības nozares sadarbības partneri:

 • SIA „Agrolats”
 • ZS „Liepas”
 • LPKS Agrario
 • SIA „Elagro Trade”
 • SIA "Elagro"
 • Bayer CropScience
 • Basf Agro
 • SIA "Augu Aizsardzības Serviss"
 • SIA "Baltic Agro"
 • SIA Konekesko Latvija
 • SIA AMAZONE
 • Dojus Latvija SIA
 • AR AGRO SIA 
.