Enerģētika un biogāzes ražošana

100% zaļi enerģijas avoti

5 milj. m3

saražotā biogāze gadā

10 t

bioLNG dienā

3 MW

jauda elektriskajam saules parkam

AS “Agrofirma Tērvete” ir ilgtspējīgs enerģijas ražošanas uzņēmums ar mērķi nodrošināt zaļo enerģiju vietējam un ārzemju tirgum, vienlaicīgi nodrošinot arī uzņēmuma pašpatēriņu tikai no 100% atjaunojamajiem enerģijas avotiem.

Uzņēmuma līdzšinējā enerģijas ražošanas bāze balstās galvenokārt uz piena lopkopības atkritumproduktu pilnīgu bioķīmisko pārstādi anaerobās fermentēšanas procesā, iegūstot biogāzi – atjaunojamo energoresursu. Līdzšinējais pārstrādātais kūtsmēslu daudzums pārsniedz 110 000 tonnas gadā, nodrošinot vairāk kā 3 milj. m3 biogāzes gadā, kas tika sadedzināta iekšdedzes motoros, ražojot zaļo elektroenerģiju un siltumenerģiju pārdošanai un uzņēmuma vajadzībām. 

Ņemot vērā “Eiropas zaļo kursu”, uzņēmumā ir paredzēta ievērojama attīstība:

  • 2023. gada vasaras otrajā pusē ekspluatācijā tiks nodots saules parks, ar uzstādīto elektrisko jaudu 3 MW; 

Saražotā elektroenerģijas tiks pilnībā izmantota uzņēmuma vajadzībām, savukārt, pārprodukcija tiks nodota elektroenerģijas sadales tīklā, balstoties uz neto atpirkšanas nosacījumiem.

  • 2023. gada beigās ekspluatācijā tiks nodota Latvijā līdz šim pirmā sašķidrinātā biometāna (bioLNG) rūpnīca ar uzstādīto sašķidrināšanas kapacitāti – 10 t bioLNG dienā.

Rūpnīca iegūta biogāze tiks attīrīta līdz kvalitātei, kas pārsniedz sašķidrinātās dabas gāzes standartus. Paplašinoties uzņēmuma piena lopkopības nozarei, turpmākajos gados pārstrādājamais kūtsmēslu apjoms pārsniegs 160 000 tonnas gadā, saražojot atjaunojamo energoresursu – bioLNG Eiropas Savienības transporta sektora vajadzībām un aizstājot aptuveni 3 milj. litru fosilās dīzeļdegvielas gadā, tādējādi radot nozīmīgu globālo siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumi aptuveni 10 000 tonnas CO2 gadā.  

Vienlaicīgi uzņēmums turpinās nodrošināt:

  • Zaļo siltumenerģiju Kroņauces ciematam (tajā skaitā skolai un bērnu dārzam);
  • Zaļo siltumenerģiju (tajā skaitā tvaiku) blakus esošam ražošanas uzņēmuma AS “Tērvetes AL”;
  • Zaļo elektroenerģiju uzņēmuma ražošanas vajadzībām periodā, kad nebūs saules enerģijas, dedzinot biogāzi koģenerācijas stacijā (ar uzstādīto elektrisko jaudu 0,5MW);
  • Zaļo siltumenerģiju uzņēmuma ražošanas vajadzībām, dedzinot biogāzi tiešās sadegšanas katlos.   

Pilna cikla lauksaimniecība