Enerģētika un biogāzes ražošana

Lauksaimnieciskās pilna cikla ražošanas noslēguma fāze

Ekoloģija, sakopta vide, esošo izejvielu pārstrāde un no jauna radīti enerģētiskie resursi uzņēmuma attīstībai - tāds ir jaunās biogāzes ražotnes celtniecības pamatojums un mērķis. Ražotnē kūtsmēsli un lauksaimnieciskās izcelsmes biomasa pārtop par biogāzi, lai nākamajā etapā no tās ražotu elektrību un siltumu. Iegūtā biogāze nodrošina divu koģenerācijas staciju darbību, kuru jaudas ir 0,5MW un 1,5MW. Tālāk saražotie enerģētiskie resursi tiek izmantoti uzņēmuma ražošanas procesu nodrošināšanai, kā arī pārdošanai:

  • siltumenerģija tiek izmantota alusdarītavas, zirgaudzētavas, lielfermas un pašvaldības ēku apsildei;
  • tvaiks tiek izmantots Tērvetes alusdarītavas ražošanas vajadzībām;
  • elektroenerģija (2 MW) tiek realizēta AS SADALES TĪKLS.

.