Par mums

AS „Agrofirma Tērvete” šodien ir moderns daudznozaru lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmums ar lielu pieredzi un vēsturisko mantojumu kopš 1947. gada. Uzņēmums ir piedzīvojis dažādus laikus un dažādas valsts sistēmas. Visos laikos Tērvetes auglīgā zeme ir piesaistījusi stiprus un uzņēmīgus cilvēkus. Mīlestība pret savu zemi un gudra saimniekošana ļāva uzņēmumam izdzīvot, augt un attīstīties.

Latvijas Zeme ir dāsna. Tā prasa vien mīlestību, sapratni un darbu.

Rūpēs par apkārtējās vides ekoloģiju un efektīvu resursu izmantošanu, uzņēmuma saimnieciskā darbība tiek veidota kā noslēgta cikla lauksaimnieciskā ražošana.

Uzņēmumu veido piecas nozares:

  • augkopība;
  • piena lopkopība;
  • zirgkopība;
  • biogāzes ražošana;
  • pārtikas mazumtirdzniecība un ēdināšanas serviss.

Uzņēmumā šodien strādā 190 darbinieki, apsaimniekojamā zemes platība - 2972 ha.

Mēs vēlamies, lai AS „Agrofirma Tērvete” būtu labklājības un iedvesmas avots mums, mūsu ģimenēm, Latvijas sabiedrībai un arī nākamajām paaudzēm, jo patiesi laimīgi mēs esam mājās, savā zemē. Mūsu saknes ir te un viss, ko iegūstam, ko ražojam ir no mūsu pašu zemes nācis!

.