Apbalvojumi

2009. g.

Efektīvas Pārvaldības Gada Balva 2009. gads - atzinības raksts par korporatīvās pārvaldes principu ievērošanu uzņēmumā un efektīvu pārmaiņu un finanšu vadību

2000. g., 2001. g., 2002. g., 2003. g., 2004. g., 2006. g., 2007. g.

Valsts ieņemumu dienesta Zemgales reģionālās iestādes atzinības raksti "Lielākajam nodokļu maksātājam par godprātīgu attieksmi un aktīvu līdzdalību valsts budžeta veidošanā"

2007. g.

LR Zemkopības ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā Latvijā

2005. g.

Zemkopības ministrija un Mārketinga padome piešķir akciju sabiedrībai „Kvalitātes karogu” par kvalitatīvu un augstvērtīgu produktu ražošanu.
LR Valsts ieņēmumu dienesta Zemgales reģionālās iestādes ZELTA DIPLOMS A/S „Agrofirma Tērvete” par ilggadēju godprātīgu līdzdalību valsts un pašvaldības budžeta veidošanā, ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un darbinieku labklājības veicināšanā

1995. g., 1996. g., 2000. g., 2004. g.

LR Zemkopības un Vides ministrijas konkursa "Sējējs" laureāta diplomi

2001. g.

LR Zemkopības ministrijas diplomi par ieguldījumu piensaimniecības un zirgkopības attīstībā

2001. g.

Latvijas Tirgotāju asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības konkursa "Latvijas labākais veikalnieks" laureāts

2001. g.

LR atzinības raksts konkursā "Sakoptākais Latvijas pagasts" par augstu ražošanas kultūru, modernu tehnoloģiju ieviešanu, augstu un stabilu lauksaimnieciskās ražošanas līmeni, vides sakoptību, Latvijas tēla nešanu pasaulē"

1998. g., 2001. g.

Sudraba un bronzas medaļas starptautiskā alus izstādē "Riga Beer"

.