Misija, vērtības

Misija

Mūsdienīga un atbildīga lauksaimnieciskā ražošana, kā rezultātā tiek kopta Latvijas zeme, radīti jauni produkti un jaunas vērtības. Ar savu darbību esam iedvesmas un labklājības avots Latvijas sabiedrībai.

Pamatvērtības

Atbildība

Mēs cienām to, kas mums ir uzticēts un veicam savu darbu kvalitatīvi.

Attīstība

Mēs apgūstam jaunas zināšanas un ieviešam tās dzīvē.

Ilgtermiņa domāšana

Mēs rūpējamies par resursu un vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Prieks radīt un rūpēties

Darbs mums ir ne tikai pienākums, bet arī prieka un gandarījuma avots.

.