Vadība

Dainis Dominieks

Valdes priekšsēdētājs

+371 63768530

Jānis Paškausks

Valdes loceklis

+371 29445454

Jurijs Safonovs

Augkopības nozares vadītājs

+371 26633314

Andris Krastiņš

Piena lopkopības nozares vadītājs

+371 27888502

Andris Ramons

Enerģētikas nozares vadītājs

+371 29289372

.