Vēsture

1947. g.

Nodibina kolhozu „Tērvete”.

1955. g. - 1990. g.

Sabiedrību vada Latvijas PSR Nopelniem bagātais Lauksaimniecības darbinieks Viesturs Gredzens. Pagājušā gadsimta 70. un 80. gados kolhozā „Tērvete” uzceļ vairākus lauksaimnieciskās lielražošanas objektus - liellopu fermu kompleksus un zirgaudzētavu.

„Tērvete” kļūst par vienu no vadošajiem paraugkolhoziem Latvijā.

1971. g.

Darbību uzsāk Tērvetes alus darītava.

1986. g.

Saimniecības darbinieku rīcībā tiek nodota jauna ēdnīca, medpunkts, frizētava un sadzīves pakalpojumu punkts.

1988. g.

Kolhozs „Tērvete” iegūst jaunu nosaukumu – kolhozs – agrofirma „Tērvete”.

1990. g. - 2011. g.

Uzņēmuma vadītājs ir Modris Goba

1992. g.

Agrofirma „Tērvete” pārtop par paju sabiedrību –agrofirma „Tērvete”.

1993. g.

Paju sabiedrības kapitāla daļu īpašnieki (dalībnieki) pieņem lēmumu turpmākajā privatizācijas procesā uzņēmumu nesadalīt, bet attīstīt to kā daudznozaru lauksaimnieciskās lielražošanas firmu.

1995. g. - 1998.g.

Izveido pārtikas mazumtirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas nozari ar vairākiem ražošanas un tirdzniecības objektiem Dobelē.

1998. g.

Izveido akciju sabiedrību ”Agrofirma Tērvete”.

2003. un 2006.g.

Tiek īstenoti trīs alusdarītavas modernizācijas projekti, divkāršojot ražotnes jaudu.

2013. g.

Ekspluatācijā nodod jaunu modernu piena lopkopības kompleksu.
Darbu uzsāk biogāzes ražotne.

.