Piena lopkopība

Lielākā piena lopkopības ferma Latvijā

10’000 kg

vidējais gada izslaukums no govs

Vairāk kā
20’000 t

saražotā piena daudzums gadā

Piena lopkopība Latvijā ir viena no nozīmīgākajām lauksaimniecības apakšnozarēm.

Piena īpatsvars lauksaimniecības preču produkcijas vērtībā Latvijā veido ap 25%. Augstas kvalitātes piens ir pieprasīts vienmēr un visos laikos. Ik gadu Tērvetē saražojam vairāk kā 20 000 t piena, kas tiek realizēts SIA ‘’Piena Partneri’’, kā arī pavisam nelielu daļu realizējam mūsu firmas veikalā ‘’Saime’’ Kroņaucē. Lielferma ‘’Tērces’’ Ekspluatācijā nodota 2012. gada decembrī. Jauna, mūsdienu tehnoloģijām aprīkota ferma, kurā lopiem tiek nodrošināts  komfortabls mikroklimats – govju nepiesieta turēšana, GEA tehnoloģiskais plānojums, automātiska ventilācijas regulēšana, mīkstas guļvietas, aprīkotas ar matračiem, sanitārais bloks un atsevišķa slaukšanas zāle govīm – māmiņām, kurām dzimst teliņi. Lielfermas ietilpība ir līdz 3300 slaucamām govīm. Slaukšanas process tiek nodrošināts ar 80 vietīgo automātiskā karuseļa tipa slaukšanas iekārtu. Karuselis ir aprīkots ar jauniem ‘’ADF Milking’’ piena slaukšanas aparātiem, kas atslogo cilvēka darbu. Šo sistēmu ierīkojām, lai nodrošinātu govju higiēnu un ganāmpulka veselību, nepārnēsātu lipīgos mastītus, uzlabotu darba efektivitāti un samazinātu izmaksas. Pateicoties šīm iekārtām, govis ir veselīgākas, kā arī uzlabojies piena izslaukums.

Slaukšanas process

Govs ienāk karuselī, kur tai ar speciālu birsti nomazgā, nodezinficē un nosusina pupus. Pēc tam slaucējs pārbauda piena strūklas un pieliek piena slaukšanas aparātu. Karuselim lēnām griežoties pa apli, govs tiek izslaukta. Pēc slaukšanas atkal tiek dezinficēti govs pupi, aparāts atvienojas no tesmeņa, novirzās līdz grīdai, pats sevi izmazgā un dezinficē, lai nākamajai govij atkal ir tīrs aparāts. Slaukšanas iekārtas kapacitāte ir līdz 450 govīm stundā.

Ganāmpulka vadība

Gotiņas fermā ir aprīkotas un tiek monitorētas ar Afimilk sensoru siksnām, kas lopiņiem tiek apliktas ap kaklu. Izmantojot šos sensorus, ir vairāki ieguvumi, tie atvieglo cilvēka darbu ikdienā un palīdz:

  1. darboties kā efektīvam, precīzam govju identifikācijas rīkam slaukšanas zālē un pie šķirošanas vārtiem;
  2. noteikt veselības problēmas un labsajūtu – piemēram, sliktu gultasvietu, pārmērīgu grupas aktivitāti un citus faktorus, kas var traucēt dzīvnieku komfortu un ietekmēt ražošanu;
  3. palielināt ganāmpulka grūsnības līmeni, nodrošinot precīzu govju meklēšanās noteikšanu. Tas identificē govis apsēklošanai un izskaitļo ideālo laiku to apsēklošanai;
  4. saņemt paziņojumus/brīdinājumus par dzemdību sākšanos, lai nodrošinātu savlaicīgu iejaukšanos un palīdzības sniegšanu, lai novērstu komplikācijas un teļu mirstību;
  5. barošana – regulāri tiek saņemta informācija par katras govs kunģa darbības rāditājiem. Izmaiņu gadījumā tiek saņemta informācija par konkrētas govs veselības traucējumiem.